info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

6645 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Hangi Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

Bakanlık Tebliğlerinde yayımlanan 81 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 161 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır. Genel olarak inşaat, elektrik ve elektronik, metal, otomotiv ve enerji sektörlerinde mecbur tutulmuştur. Omega Akademi olarak bütün meslek gruplarında gerekli yeterlilik belgelerinin alınması için uzman eğitmenlerden titizlikle eğitim programlarımız uygulanmaktadır. Bu eğitimler sektörde çalışanların işyerleri tarafından gönderildiği gibi bireysel müracaatlarda bulunup bu eğitim sonunda aldıkları belge ile KOSGEB başta olmak üzere devletin verdiği birçok destek programından faydalanarak kendi işinizi kurabilir ve iş hayatına atılabilirsiniz.

Sınav ve belgelendirme süreci, belirlenen ulusal yeterliliklerde akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum / kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için gerekli tüm işlemler MYK’nın gözetim ve denetimi altında, ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda belgelendirilmesi uygun olan kişilere MYK Yönetim Kurulu’nun onayı ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için gereken şartlar ise her meslek için geliştirilen Ulusal Yeterliliklerle belirlenmektedir. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Bu konuda yürütülen işlemlerin detayları MYK tarafından çıkarılan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Burada sözü edilen MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum/ kuruluşlardan biri de Omega Akademi’dir.

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply