info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

OSGB

OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kısaca OSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 6331 sayılı yasa gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili olarak hizmet veren kurumlardır.

OSGB Ne Yapar?

OSGB’ler hizmet vermek için belirli büyüklükte bir yere ve çalıştıracak hekim ve uzman ile yardımcı sağlık personelini kadrosunda tam zamanlı olarak görevlendirme zorunluluğu olan ÇSGB Müfettişleri tarafından denetlenerek izin verilmesi halinde yetki alarak hizmet verebilirler.

OSGB’ler; ÇSGB tarafından kayıt ve kontrol edilen İSG – KATİP sisteminde atama yapmak ve bu atamaların firma yetkilisi tarafından TC KİMLİK NO’ su ile E-DEVLET sistemine giriş yaparak onaylaması halinde hizmet verebilirler.

OSGB

2015 yılından bu yana tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf ile az tehlikeli ama 50 kişiden fazla çalışanı olan bütün işletmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almak ile mükelleftir. Omega Akademi olarak çalıştığımız işletmelerin sadece cezai müeyyide almasından kurtarmak değil işletme dahilinde oluşabilecek tüm kaza ve olaylara karşı önlem almak, çalışanların kullanım alanları içerisinde alması gereken tüm önlemleri alarak iş kazaları ve sonuçlarını en az indirmek hedefindeyiz.

Bir zorunluluk olarak işverenlerin karşısına çıkan OSGB periyodik kontroller, yıllık değerlendirme raporu, işçilerin sağlığı ve işin aksamadan, sağlık problemlerine sebep olmadan gerçekleştirilmesi iş kazalarının ve meslek hastalıklarının geleceğe yönelik engellenebilmesi gibi durumlar için büyük bir avantajdır. Yıllık değerlendirme raporu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  mevzuatına göre düzenleniyor ve iş güvenliği ve sağlığına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetleri yıllık bir rapor olarak sunulmalı ve işverence imzalanarak kayıt altına alınmalıdır. Kısacası bu sayede işveren de, işin işleyişi ve gelişimi ile ilgili olarak geliştirme çalışmalarına gidilebiliyor, çerçeveyi daha net görebiliyor. Varsa aksama yaşatan güvenlik ve sağlık sıkıntılarında çözüm yolları aranabiliyor. 

Sizin de OSGB ihtiyacınız için Omega Akademi iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.