info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

İş Güvenliği

İş Güvenliği

İş güvenliği konusu maalesef ülkemizde en ihmal edilen konulardan biridir. Birçok kişi hiçbir güvenlik tedbiri almadan çalışmakta ve bunların sonucunda kazalar meydana gelmektedir. Bu sadece belli bir işte çalışan kesimin değil ziyaretçilerin veya inşaat gibi ortamların yakınlarında dolaşan insanların da bilgi eksikliği, ihmalkarlıklarının da sorunudur. Bu sebeple önce iş güvenliği nedir, nasıl sağlanır ve neler yapılmalıdır konusunda bir bakmak lazım.

İş Güvenliği Nedir, Nasıl Uygulanır?

İş güvenliği tam isim olarak iş sağlığı ve güvenliği olarak geçmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği, Bir işin yapılması esnasında işyerindeki faaliyetlerden etkilenen herkesin (çalışanların, geçici işçilerin, müşterilerin, ziyaretçilerin vb) sağlık ve güvenliklerine tesir eden faktörler ile koşulları inceleyen bilim dalıdır. 30.06.2012’de yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye’de yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık, güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, bu şartların iyileştirilmesi için işveren ve çalışanlara yükümlülük vererek iş kazalarının en aza indirgenmek, iş kazası sebebi ile ölüm, yaralanma ve sakatlık gibi durumlarında önüne geçilmek amaçlanmıştır.

İş Güvenliği

Omega Akademi olarak her çalışma koşullarının olması gereken iş güvenliği tedbirlerinin farklı farklı olduğunu belirtmek isteriz. Örneğin inşaat sektöründe bazı tedbirler ortak olsa da 1500 m2lik bir inşaat ile 100.000 m2lik inşaatın tedbirleri arasında farklar vardır. Bunun için kanunla da mecburi kılınan kural işveren, işyeri risk değerlemesi yapmak yada yaptırması gerektirmektedir. Risk değerlemesi yapılırken dikkat edilmesi durumlar ise;

  • Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
  • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal maddelerin seçimi
  • İşyeri düzeni
  • Özel durum gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
  • İşyeri üretim faaliyeti sırasında çalışma ortamında alınması gereken önlemleri ve bu önlemlerin yetersiz kalması durumunda risklere uygun kişisel koruyucu donanımların seçilmesi ve kullanılması
  • Alınacak önlemlerle korunma düzeyini artırmak ve işyeri idarecilerinin uygulanabilir nitelikte olması
  • İşveren, çalışma ortamı ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapılmasını sağlamalıdır.

Her işyerinde alınan tedbirler farklı olsa da iş sağlığı ve güvenliği açısından işveren, çalışan veya her kim olursa olsun risk bölgesinde eğer kişisel koruyucu donanım kullanması gerekiyorsa kullanmak zorundadır. Tedbirlere harfiyen uyulmalıdır. Risk bölgesindeki kişi herhangi bir suiistimal yada ihmalkarlıkta bulunmamak zorundadır.