info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

Temel İş Güvenliği Eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlandıktan sonra iş sağlığı ve güvenliği uzmanları yetmeyerek yeni uzmanların ihtiyacı doğdu. Bu amaçla Omega Akademi olarak iş sağlığı ve güvenliği üzerine yıllara çalışmış deneyimli kadro ile yeni uzmanlar yetiştirmek ve ülkemizin bu konudaki önemli eksiğini kapatmak için çalışmaktayız.

Temel İş Güvenliği Eğitiminin Amacı;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar konusunda bilgilendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak
 • Meslek hastalıkları ve ilk yardım konularına vakıf olmak
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair teknik bilgi ve detayları bilmektir.
Temel İş Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı tanımı ile ilgili olarak iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmeliğin 4.maddesinde açıklama yapılmıştır. Bu açıklamaya göre uzman; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı olarak tanımlanmıştır.

İş Güvenliği Eğitimi Alan Uzmanın Görevleri;

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıp uzmanlık belgesi alan kişinin görevleri şunlardır;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görev alanında rehberlik ve danışmanlık hizmeti,
 • Görev alanının risk değerlemesi yapılıp çıkan sonuca göre düzenlemek,
 • Görev alanının tüm risklere karşı tedbirlerini sağlamak,
 • Görev alanında bulunan diğer kişileri eğitmek, bilgilendirmek ve kayıt altına almak

İş sağlığı ve güvenliği son yıllarda ülkemizde önem kazanmıştır. Bu zamana kadar ihmal edilen bu alanda hem uzmanların görev yapıp, insanları bilinçlendirmesi hem de yeni eğitimler ile kişilerin uzmanlaşmasına katkı sağlanmasına dair ciddi yatırımlar yapılmış durumda. Bu sayede iş kazaları ve hastalıkları oranında her geçen yıl ciddi azalmalar görülmektedir. Daha önemlisi insanların çalışma alanlarında daha dikkatli ve daha özenli olma konusunda bilinçlenerek sadece kendilerinin değil çevresindeki diğer insanlarında sağlık ve güvenliklerine dikkat etmeye başladığı gözlemlenmektedir.

Temel İş Güvenliği Eğitimi İle Neler Öğrenilir?

 • Çalışma mevzuatı, işyeri temizliği ve düzeni ile ilgili bilgiler
 • Güvenli çalışma ortamları nasıl olmalıdır, neler yapılmalıdır
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalıklarından ötürü doğabilecek hukuki sonuçlara dair bilgileri aktarmak
 • Elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi teknik eğitimler

Temel İş Güvenliği Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply