info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

Mesleki Yeterlilik Sertifakası

Mesleki Yeterlilik Sertifikası

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların yapmış oldukları iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemek amacıyla, yetkilendirilmiş hizmet birimlerinden Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaları gerekmektedir. 01.01.2017 tarihinden itibaren her iş yeri sertifikalı işçi çalıştırmak mecburiyetindir aksi takdirde idari para cezasına çaptırılacaktır.

Başta otomotiv, inşaat, elektrik – elektronik sektörleri olmak üzere toplam 81 branşta uygulanmaktadır. Mesleki yeterlilik sertifikası MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim sonunda sınavlardan başarılı olanlara verilmektedir. Omega Akademi bu eğitim vermeye yetkilendirilmiş kurumlardan biri olarak yaptığımız işin iş sağlığı ve insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak uzman eğitmenler tarafından planlanan ve uygulanan eğitimler sonunda iş kazalarının ve sonuçlarının en az inmesini hedeflemekteyiz.

Mesleki Yeterlilik Sertifikası

Mesleki Yeterlilik Sertifikasını Zorunlu Hale Getiren Yasa;

6331 saylı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu 17. Maddesi 3. Bendi;

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

Cezai müeyyide her çalışan için aylık 1120 TL olup her çalışan için ayrı ayrı ceza kesilecektir. Toplam 10 çalışan için bu 10×1120 TL olarak bir ceza yazılması söz konusu olacaktır. Tüm İstanbul sınırları içerisinde yer alan ve bütün sektörlere hizmet veren Yöntem Akademi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Merkezi MEB onaylı mesleki yeterlilik sertifikası ile belgelendirerek sizler için bu eğitimi daha kolay, daha hızlı ve daha kaliteli eğitmenlerle yapmaktadır. Mesleki yeterlilik eğitiminde baz alınan sayı o iş kolunda çalışan tüm işçilerin sayısı değil, işin mahiyetine göre tehlikeli ve çok tehlikeli vasıfta yer almasıdır. Bu durumu biraz daha açarsak, çok tehlikeli sınıfta yer alan bir kimya fabrikasında çalışan çaycı yada sekreter veya muhasebe sorumlusu, çalıştığı işyeri çok tehlikeli sınıfta yer alsa bile, adı geçen bu personelde mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. Ve ya bir inşaat şirketinde şantiyede görev yapan çaycı içinde mesleki yeterlilik belgesi şartı yoktur. Fakat bu inşaatta çalışan örneğin bir kalıpçı için kesinlikle mesleki yeterlilik belgesi şartı aranır. Çünkü bu kalıp işçisinin herhangi bir iş kazası geçirmesi durumunda, bu işçinin gerçekten mesleğinin kalıpçı olduğu sorgulanmaktadır. Eğer bu kişinin gerçekten bir kalıpçı olduğu ispat edilemezse, işveren için taksirle kazaya sebebiyet vermekten dava açılabilmektedir.