info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

Hijyen Eğitimi

Eğitim İçeriği

Hijyen Eğitimi

Hedef
Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik, 5 temmuz 2013 tarihinden itibaren hijyen eğitimi verilmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir.

İçerik
Kişisel Hijyen
Kişisel Hijyeni Etkileyen Faktörler
İş Hijyeni Nedir?
İş Hijyeninin Amaçları
Sağlığı Tehdit Eden Tehlikelerin Sınıflandırılması
Kimyasal Tehlikeler
Biyolojik Tehlikeler
Fiziksel Tehlikelerin
Ergonomik Tehlikeler
Endüstriyel Hijyenin Konuları
İsg Uzmanı Ve İşyeri Hekiminin Sorumlulukları
İş Hijyeni Programı Adımları
Fiziksel Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri
Biyolojik Etmenlere Yönelik Hijyen Önlemleri
Mevzuatta İş Hijyeni
Mutfak Hijyeni
Besin Hijyeni
İşyerinde Tertip, Düzen, Temizlik

Hijyen Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Katılımcıların, halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını  öğrenerek işyerinde ve günlük yaşamda bilinçli bir şekilde hem kendilerinin hem de hizmet verdikleri kişilerin sağlıklarını korumak ve bu bilgilerin günlük hayatta kullanımını sağlamaktır.Hijyen eğitimi, işyerinizde ve hayatınızda bulunan tüm insanlar için alınması gereken eğitimler arasındadır.

 

Mevzuat:

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsamaktadır
 • İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur
 • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin kapsadığı iş yerlerinde bu belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılmayacak
 • Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecbur
 • Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri,05 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü tutulmuşlardır

Katılımcı Sayısı:

Eğitimin Süresi: 1 Gün – (8 Saat)

Eğitim:

 • Kanunlar ve Yönetmelikler
 • Genel Kavramlar
 • Virusler,  bakteriler, parazitler ve mantarların genel özellikleri, bulaş   kaynakları, yaptıkları hastalıklar ve korunma yöntemleri
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tanımı ve yöntemleri
 • El  Hijyeni
 • Diğer Kişisel Hijyenler
 • Besin Hijyeni
 • Mutfak Hijyeni
 • Tuvalet Temizliği
 • İş Kıyafetleri ve Koruyucu Malzemeler

 

Belgelendirme Süreci:

 • Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir
 • İş yeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir
 • Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir
 • Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir.