info@omegaakademi.com 0212 671 44 10
info@omegaakademi.com 0212 671 44 10

Eked Loto

Eğitim İçeriği

EKED Eğitimi (LOTO)

EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete al, Dene) Sistemi; Bakım, onarım, temizlik, ayarlama, kalibrasyon gibi faaliyetlerde enerji kaynaklarının  tehlike arz edebilecek kadar yakınında çalışma durumlarında, makine – insan etkileşimine başlanmadan önce, çalışan personelin sağlığını korumak, oluşabilecek her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak amacıyla, hareketli parçalara güç sağlayan elektrik, mekanik, pnömatik, hidrolik, basınçlı gaz ve akışkanlar, buhar, su, kimyasallar ve depolanmış ya da kalıntı enerji vb. enerjilerin kesilmesi, kalan enerjinin boşaltılması veya pano, trafo ve güç ünitelerinde yapılacak çalışmalar öncesinde enerjinin kesilmesini sağlayarak kontrollü şekilde çalışmanın sağlanmasıdır.

Eked Loto

Bu anlamda bakım – onarım işlemlerini gerçekleştiren personellere EKED Eğitimi verilmesi ve uygulamaların öğretilmesi ileride meydana gelebilecek ağır yaralamalı, uzuv kayıplı ya da ölümlü iş kazalarının önlenmesi yüksek önem arz etmektedir.

EKED Eğitimi asgari aşağıdaki başlıkları içerir:

  • Etiketleme – Kilitleme uygulamalarının amacı,
  • Etiketleme – Kilitleme Sistemi,
  • Tesislerinde bulunan tesisat, makine üzerinde izolasyon gerektiren tehlikeli enerji kaynakları,
  • Etiketleme – Kilitleme yöntemleri, araçları,
  • Etiketleme – Kilitleme uygulamaları için kritik görev ve sorumlulukları,
  • Etiketleme – Kilitleme uygulama işlem basamaklarını,
  • Farklı grupların bir arada çalışması, birden çok enerji kaynağından beslenen makineler, vardiya değişimi vb. özel durumlarda yapılması gereken işlemler.